پروژه ها انجام شده

 

جی لیان جی مفتخر است که طی سالیان متمادی در اجرای پروژه‌های مختلف مانند اجرای نورگیرسقفی و دیواری انواع سوله‌های صنعتی و مجتمع‌های اداری تجاری، اجرای سقف استخرهای صنعتی، خانگی و…. به صورت کاملا موفق عمل کرده است.

نور گیر دیواری سوله
نور گیر سقفی و دیواری سوله
نور گیر مجتمع تجاری و اداری
نور گیر سقفی سوله
نور گیر سقفی و دیواری سوله
نور گیر سقفی و پوشش مانیتورینگ
نور گیر سقفی و دیواری انبار خاک
پوشش سقف نیم حلال
نور گیر سقفی و دیواری سوله
نور گیر سقفی و دیواری سوله
سازه های گنبدی